Isojoki

Alueen luonto

Isojoki on yksi maamme viidestä jäljellä olevasta joesta, jossa yhä on oma elinvoimainen meritaimenkanta. Arvokkaan meritaimenkannan takia joki kuuluu UNESCOn:n hyväksymiin kansainväisiin ns. Project Aqua- vesistönsuojelukohteisiin. Jokialue on kalastoltaan Pohjanmaan monipuolisin jokivesistö ja merkittävin lähes vapaana virtaava, Selkämereen laskeva jokivesistö. Se kuuluu myös Natura 2000 alueeseen.

Lapväärtin-Isojoen pääuoma saa alkunsa Länsi-Suomen korkeimmalla paikalla 231 m merenpinnan yläpuolella sijaitsevalta Lauhanvuorelta. Lapväärtin-Isojoki laskee Selkämereen noin 10 km Kristiinankaupungin eteläpuolella.

Lapväärtin-Isojoki on yläjuoksultaan hyvin kapea ja muistuttaa paikoitellen puroa. Vanhankylän yläpuolella on runsaasti meandereita ja jokialue on laaksomaista. Täällä vedenpinta on peltomaita huomattavasti alempana. Joki on melko kapea ja jokitörmien pensasto ja puusto on tiheää. Itse jokiuoma ranta-alueineen muodostaa paikka paikoin muusta maisemasta erottuvan kokonaisuuden. (lähde: Jokamiehen vesiensuojeluohje Lapväärtin - Isojoelle)

Kalasto

Joessa esiintyy kaksikymmentäviisi kalalajia sekä joki- ja puronahkiaisia. Joessa elää erittäin uhanalainen alkuperäinen meritaimenkanta sekä purotaimenia. Jokiosuudella on myös hyvä luontainen harjuskanta ja alajuoksulle nousee vaellussiikaa.

Isojoen kirkonkylän jokiosuudesta odotetaan mielenkiintoista vapaa-ajan kalastajien kohdetta. Isojoen -Lapväärtin joki on yksi harvoja Etelän jokia, sekä Selkämeren ainoa, jossa taimen nousee luontaisesti kutemaan jokeen. Luontaisen taimenen nousun latvavesistöön on aiemmin estänyt Villamon kalanviljelylaitoksen pato. Nyt pato on purettu ELY-keskuksen projektin ansiosta ja samalla taimenen luontainen nousu latvavesille on turvattu. Padon poisto mahdollistaa isojakin tärppejä vapaa-ajan kalastajille jatkossa myös kirkonkylän jokiosuudella. Luontaisen taimenen nousun lisäksi kirkonkylän jokiosuudelle on istutettu runsaasti taimenta viime vuosien aikana.

Kalastussäännöt

 • Erityislupa-alue
 • Kaikki rasvaevälliset taimenet tulee vapauttaa. Meritaimen on luokiteltu erittäin uhanlaiseksi.
 • Vain istutettuja taimenia saa ottaa (rasvaevä puuttuu)
 • Taimenen alamitta 50 cm, harjuksen 35 cm (tarkista viimeisin tieto Täältä)
 • Luvalla saa kalastaa 2 lohikalaa / kalastaja / vuorokausi. Huom! Harjus on lohikala.
 • Taimenen pyynti kielletty joella 1.9. - 31.3. (yhtenäinen käytäntö koko jokialueella)
 • Kalastus kielletty taimenen rauhoitusaikana
 • Sallitut pyydykset: Perho ja uistin, onkikalastus kielletty virtapaikoissa

Ohjeita kalastajille

 • Tulenteko sallittu vain nuotiopaikoilla
 • Metsäpalovaroitusaikana tulenteko kielletty
 • Älä jätä perkausjätettä tai roskia maastoon
 • Vältä myös rantapeltojen tallaamista

Lisätietoja